Budowa Domków

Każdy człowiek ma swoje przysłowiowe cztery ściany, do których chętnie wraca. Uczestnicy zabawy przy pomocy materiałów budowlanych, takich jak: deski, krokwie, folia, gwoździe, kotwy i inne, mają za zadanie wykonanie domku letniskowego, który przeznaczają na cele charytatywne lub… kalendarzowe!

Zajęcia realizujemy w ustalonych wcześniej grupach, z których każda pod okiem naszych instruktorów będzie miała do wykonania powierzone zadania. Każdej z grup zostanie wręczony projekt domku wraz z niezbędnymi materiałami. Dodatkowo wyposażamy ekipę w: „strój budowlańca”, rękawice, okulary ochronne, pilarki ręczne, elektryczne, wkrętarki, wiertarki. Wszystkie działania na placu budowy pod czujnym okiem naszych inżynierów.

Kategoria: